تولید و تجارت

تولید و تجارتیوتیوبمصاحبه ها

مصاحبه با آقای مهدی خوانساری کارآفرین حوزه فرش دستباف

شفیعی
آقای مهدی خوانساری برای مخاطبین ما از شروع و تاریخچه کسب و کار خود بگویید. من مهدی خوانساری، 20 شهریور 1370 دقیقا یک روز بعد...
تولید و تجارتیوتیوبمناطق و اقوام

میزبانی شهر کرمان از شرکت های خارجی در عهد قاجار

شفیعی
قالی کرمان در دوره ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه پیشرفت شایانی نمود. بسیاری از قالی‌های این دوران به مناطق مختلف صادر می‌شد و عوامل مختلفی بر...
تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1363

شفیعی
صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1363 : فرش دستباف همواره در میان تولیدات متنوع صنایع دستی ایرانی، جایگاه خاصی در بازارهای داخلی و خارجی...
تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1362

شفیعی
صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1362 : فرش دستباف همواره در میان تولیدات متنوع صنایع دستی ایرانی، جایگاه خاصی در بازارهای داخلی و خارجی...
تولید و تجارتیوتیوبمصاحبه ها

آیا صادرات فرش ایران به روزهای اوج خودش باز خواهد گشت؟

اعظم قهرمانی
نیلوفر علیپور سیدمرتضی حاجی آقامیری متولد روز ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۶۳ در تهران و در خانواده‌ای است که آن زمان ۱۶۳ سال در حوزه تجارت...
تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1361

شفیعی
صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1361 : فرش دستباف همواره در میان تولیدات متنوع صنایع دستی ایرانی، جایگاه خاصی در بازارهای ئاخلی و خارجی...
تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1360

شفیعی
صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1360 : فرش دستباف در میان دیگر تولیدات صنایع دستی ایران، همواره جایگاه خاصی در بازارهای بین المللی داشته...
تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1359

شفیعی
.صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1359 : فرش دستباف در میان تولیدات صنایع دستی مهم ایران، همواره جایگاه خاصی در بازارهای بین المللی داشته...
تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1358

شفیعی
صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1358 : در میان تولیدات صنایع دستی مهم ایران، فرش دستباف همواره جایگاه خاصی در بازارهای بین المللی داشته...
تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1357

شفیعی
صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1357 : در میان تولیدات صنایع دستی مهم ایران، فرش دستباف همواره جایگاه ویژه‌ای در بازارهای بین المللی داشته...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید