طرح و نقش

ترین هایوتیوبطرح و نقش

تجلی شاهنامه بر روی فرش دستباف ایرانی

اعظم قهرمانی
از زمانی که فردوسی شاهنامه را خلق کرد، (اواخر قرن چهارم هجری) داستان‌ها و حماسه‌هایی که او آفرید، به شیوه‌های مختلف نقل شده و دستمایه...
طرح و نقش

بید مجنون طرحی عاشقانه بر روی قالی ایرانی

اعظم قهرمانی
درختان، که از عناصر تزئینی و نقشمایه‌های مهم باغ‌ها و قالی‌های ایرانی هستند، به شیوه‌های واقع‌گرایانه و تجریدی، در فرش بافته می‌شوند. آن‌ها از پیش...
طرح و نقش

شکوفه های سیب و انار بر روی قالی ایرانی

اعظم قهرمانی
سیب و انار دو میوه بهشتی هستند که پیوندی ناگسستنی با داستان آفرینش بشر، قصه آدم و حوا، حکایت عشق و دلدادگی و افسانه جاودانگی...
طرح و نقش

مهر و خورشید بر روی قالی ایران

اعظم قهرمانی
خورشید در باور ایرانیان، نماد میترا یا ایزد مهر است. مهر، پرتو آن است و هر دو آفریده‌ی اهورامزدا و دو ایزد بزرگ و محبوب...
طرح و نقش

لوزی نقش مایه ای با رمز و رازی ناشناخته

اعظم قهرمانی
لوزی نقشمایه‌ای بین‌النهرینی است که در همه دوره‌ها تا سقوط امپراتوری آشور دیده می‌شود. مفهوم این نقشمایه تقریبا ناشناخته است. بیشترین اشاره‌ها به معنای این...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید