طرح و نقش

طرح و نقش

نماد خورشید آریایی و گردونه خورشید در فرش دستباف (قسمت اول)

شفیعی
نشانه آریایی معروف به «سواستیکا» یکی از دیرین‌سالترین نقشمایه‌های باستانی است که اثر آن در مسیری چندین هزار ساله در بیشتر تمدنهای کهن برجای مانده....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید