فرش و تکنولوژی

اخبار و رویدادهایوتیوبفرش و تکنولوژی

ارتباط کیفیت و کمیت پشم گوسفندان با صفحه خورشیدی چیست؟

اعظم قهرمانی
زیر پنل‌ها گرد و غبار بسیار کم است و در نتیجه آلودگی پشم تولیدی کاهش می‌یابد. «مسطح و بزرگ؛ با قابلیت دریافت مقادیر زیادی از...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید