ۀآمار صادرات فرش

تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1362

شفیعی
صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1362 : فرش دستباف همواره در میان تولیدات متنوع صنایع دستی ایرانی، جایگاه خاصی در بازارهای داخلی و خارجی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید