قرش ایرانی

ترین هایوتیوبهنر و رسانه

فیض الله خان صفدرزاده حقیقی نام آور فرش دستباف

اعظم قهرمانی
استاد فیض الله خان صفدرزاده حقیقی (۱۳۲۱ اصفهان- ۱۳۹۹اصفهان)، فرزند حاج مهدی‌خان قالیباف، از نام‌آوران فرش اصفهان است. او از هنرجویان رشته مینیاتور هنرستان هنرهای...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید