قالیبافی

ترین هایوتیوبهنر و رسانه

فیض الله خان صفدرزاده حقیقی نام آور فرش دستباف

اعظم قهرمانی
استاد فیض الله خان صفدرزاده حقیقی (۱۳۲۱ اصفهان- ۱۳۹۹اصفهان)، فرزند حاج مهدی‌خان قالیباف، از نام‌آوران فرش اصفهان است. او از هنرجویان رشته مینیاتور هنرستان هنرهای...
هنر و رسانه

عمواوغلی برند پرآوازه قالی معاصر ایران

اعظم قهرمانی
خانواده عمواوغلی پرآوازه‌ترین نام در قالیبافی معاصر ایران و به ویژه مشهد است. محمد کهنمویی و خانواده‌اش پس از مهاجرت از آذربایجان، نام خانوادگی‌اش عمواوغلی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید