فرش کرمان

تولید و تجارتیوتیوبمناطق و اقوام

میزبانی شهر کرمان از شرکت های خارجی در عهد قاجار

شفیعی
قالی کرمان در دوره ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه پیشرفت شایانی نمود. بسیاری از قالی‌های این دوران به مناطق مختلف صادر می‌شد و عوامل مختلفی بر...
انواع فرشیوتیوبمناطق و اقوام

تاریخچه قالی کرمان و دلایل شهرت آن

شفیعی
قالی کرمان : فرش‌بافی هنر ملی و بومی ایران است و کرمان یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین مناطق قالی‌بافی این سرزمین است. قالی‌بافی نغمه خوش...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید