طرح لوزی

طرح و نقش

لوزی نقش مایه ای با رمز و رازی ناشناخته

اعظم قهرمانی
لوزی نقشمایه‌ای بین‌النهرینی است که در همه دوره‌ها تا سقوط امپراتوری آشور دیده می‌شود. مفهوم این نقشمایه تقریبا ناشناخته است. بیشترین اشاره‌ها به معنای این...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید