خراسان جنوبی

اخبار و رویدادها

چهل و پنج هزار متر مربع فرش دستباف در خراسان‌ جنوبی تولید شد

اعظم قهرمانی
محمد حسن کامیابی مسک با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۵ هزار متر مربع توسط هنرمندان قالیباف خراسان‌ جنوبی بافته شده است،...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید