تولید ابریشم

اخبار و رویدادها

تاثیر واردات ابریشم چینی بر کاهش کیفیت فرش ایران

اعظم قهرمانی
استاندار گیلان، ابریشم چینی وارداتی را نامرغوب دانست که بر کیفیت بافت فرش ابریشمی داخلی تاثیر می‌گذارد و عنوان کرد: برای رقابت پذیری فرش ابریشمی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید