مناطق و اقوام

انواع فرشیوتیوبمناطق و اقوام

فرش نهاوند طرح و رنگی از دل طبیعت

اعظم قهرمانی
فرش نهاوند بافته شهرستان نهاوند، از نواحی خوش آب و هوای استان همدان است. شرایط جغرافیایی مناسب باعث شده پایه اقتصاد این شهر بر دامداری،...
انواع فرشیوتیوبمناطق و اقوام

شهرت بی پایان فرش کاشان در تاریخ

اعظم قهرمانی
فرش کاشان یکی از بهترین فرش‌های ایرانی است. کاشان از زمان صفویه مرکز تولید ابریشم بوده و برخی از بهترین فرش‌های کلاسیک ایرانی را به...
انواع فرشیوتیوبمناطق و اقوام

آشنایی با انواع گلیم دستباف و تخت بافت های ایران

اعظم قهرمانی
گلیم دستباف را می‌توان به عنوان یکی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین مدل‌های فرش دستباف معرفی کرد. رنگ و طرح خاصی که در گلیم مورد استفاده...
مناطق و اقوام

قالی بلوچ و ویژگی های این هنر دستی مرزی

اعظم قهرمانی
مردم بلوچ از اصیل‌ترین عشایر دامدار هستند که آداب و رسوم گذشتگان در زندگی آن‌ها همچنان جریان دارد. در قالی بلوچ عناصر زیادی از‌ اقوام...
مناطق و اقوام

چهار محال و بختیاری نه در همسایگی آسمان که در خود بهشت

شفیعی
فرش چهار محال و بختیاری : بر فراز یکی از بلندترین مناطق ایران، نه در همسایگی آسمان که در خود بهشت، سرزمین زیبایی قرار گرفته...
مناطق و اقوام

قالی قشقایی هنر ایلی که خیال دشت ها را می بافد

شفیعی
قالی قشقایی: سـرزمینی کـه قشـقایی‌ها در آن زندگـی می‌کننـد، فـارس اسـت. منطقـه وسـیعی بـه مسـاحت ۱۳۳ هـزار کیلومتـر مربـع کـه بیـن دامنه‌هـای زاگـرس و سـواحل...
تولید و تجارتیوتیوبمناطق و اقوام

میزبانی شهر کرمان از شرکت های خارجی در عهد قاجار

شفیعی
قالی کرمان در دوره ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه پیشرفت شایانی نمود. بسیاری از قالی‌های این دوران به مناطق مختلف صادر می‌شد و عوامل مختلفی بر...
انواع فرشیوتیوبمناطق و اقوام

تاریخچه قالی کرمان و دلایل شهرت آن

شفیعی
قالی کرمان : فرش‌بافی هنر ملی و بومی ایران است و کرمان یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین مناطق قالی‌بافی این سرزمین است. قالی‌بافی نغمه خوش...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید