گردونه خورشید

طرح و نقش

مهر و خورشید بر روی قالی ایران

اعظم قهرمانی
خورشید در باور ایرانیان، نماد میترا یا ایزد مهر است. مهر، پرتو آن است و هر دو آفریده‌ی اهورامزدا و دو ایزد بزرگ و محبوب...
طرح و نقش

نماد خورشید آریایی و گردونه خورشید در فرش دستباف (قسمت دوم)

شفیعی
حلقات مفقوده فراوانی می‌توان سراغ کرد که پیوستگی مراحل گونه‌گون این تطور چند هزار ساله را سست و منقطع می‌سازد. کما اینکه نمی‌دانیم این نگاره...
طرح و نقش

نماد خورشید آریایی و گردونه خورشید در فرش دستباف (قسمت اول)

شفیعی
نشانه آریایی معروف به «سواستیکا» یکی از دیرین‌سالترین نقشمایه‌های باستانی است که اثر آن در مسیری چندین هزار ساله در بیشتر تمدنهای کهن برجای مانده....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید