کاشان

انواع فرشیوتیوبمناطق و اقوام

شهرت بی پایان فرش کاشان در تاریخ

اعظم قهرمانی
فرش کاشان یکی از بهترین فرش‌های ایرانی است. کاشان از زمان صفویه مرکز تولید ابریشم بوده و برخی از بهترین فرش‌های کلاسیک ایرانی را به...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید