کارآوا

هنر و رسانه

موسیقی فرش نوایی دلنشین

اعظم قهرمانی
موسیقی فرش: تار نام یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین سازهای ایران و ساختار اصلی فرش ایرانی است. فرش‌ها برای پدیدآمدنشان ممکن است به گره احتیاج...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید