نماد بته

طرح و نقش

بته جقه جلوه و نمادی از فرهنگ و آئین و اساطیر ایرانی

شفیعی
بته جقه یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هنرهای مختلف، نمادها و نشانه‌های به کار رفته در آن است. نشانه‌هایی که نه فقط نمایان‌گر ذوق و حس...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید