موزه پولدی پتزولی

ترین ها

قالی شکارگاه غیاث الدین جامی ، از آثار فاخر دوره صفویه در ایتالیا

شفیعی
 نویسنده: فائزه قادری قالی شکارگاه غیاث الدین جامی : بی شک یکی از مهمترین مظاهر هویت ایران در جهان، قالی ایران است. عصر صفوی برجسته...
اخبار و رویدادها

وبینار قالی شکارگاه به میزبانی موزه پولدی پتزولی ایتالیا برگزار شد

شفیعی
قالی شکارگاه غیاث‌الدین جامی یکی از معدود قالی‌های موزه‌ای است که کتیبه میانی آن حاوی تاریخ و امضا بافنده‌ می‌باشد. به همین دلیل، این قالی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید