مهر

طرح و نقش

مهر و خورشید بر روی قالی ایران

اعظم قهرمانی
خورشید در باور ایرانیان، نماد میترا یا ایزد مهر است. مهر، پرتو آن است و هر دو آفریده‌ی اهورامزدا و دو ایزد بزرگ و محبوب...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید