مراقبت از فرش

نگهداری و آموزش

10 پیشنهاد شکوفه مصباحی برای مراقبت از فرش دستباف

شفیعی
شکوفه مصباحی دارای مدرک کارشناس فنی و کارشناس‌ارشد حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و هنری از دانشگاه هنر تهران است. وی مسئول بخش پژوهشی حفاظت...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید