محمود فرشچیان

هنر و رسانه

 استاد عیسی بهادری طراح فرش نامدار ایرانی

شفیعی
استاد عیسی بهادری  فرزند موسی‌خان، زاده‌ی روستای آقچه کهریز از توابع بزچلو در اراک است. (۲۲دی ماه ۱۲۸۴- ۲۱ آبان ۱۳۶۵ه.ش)  عیسی‌خان بهادری در نقاشی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید