محمدحسین سیف

مصاحبه هایوتیوبهنر و رسانه

از مرمت فرش چه میدانید؟

اعظم قهرمانی
نویسنده: نیلوفر علیپور محمدحسین سیف یکی از متخصصین در حوزه مرمت فرش است. وی متولد سال ۱۳۶۵ در تهران است. او بیست سال سابقه فعالیت...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید