محمدجواد ظریف

ترین ها

قالی بنی آدم، نماد گفتگوی تمدن ها بر دیوار سازمان ملل متحد

اعظم قهرمانی
قالی بنی آدم فرشی در سازمان ملل، مزین به شعر سعدی اثر استاد فقید محمد صیرفیان، از پیشکسوتان و نام‌آوران فرش ایران است. این قالی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید