قالی یزد

انواع فرشیوتیوبمناطق و اقوام

فرش یزد طرحی از دل کویر

اعظم قهرمانی
فرش یزد در استان کویری یزد با مرکزیت شهر یزد، در همجواری کویر مرکزی ایران قراردارد. همچنین در همسایگی استان‌های خراسان، شیراز، اصفهان؛ در مسیر...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید