قالی شکارگاه

اخبار و رویدادها

کتاب شکار شاهان اثر دکتر سیدطاهر صباحی در ایران منتشر شد

اعظم قهرمانی
سید طاهر صباحی کتابی درباره قالی ایرانی دوره صفویه نوشته که اکنون این قالی در موزه کشور ایتالیا نگهداری می‌شود. او قالی شکارگاه را تنها...
طرح و نقش

نقش شکارگاه نماد فرش اصیل ایرانی

اعظم قهرمانی
نقش شکارگاه : هنر بافت فرش یکی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین هنرها در بین ایرانیان بوده است. حتی قدیمی‌ترین فرش جهان را متعلق به ایرانیان...
ترین ها

قالی شکارگاه غیاث الدین جامی ، از آثار فاخر دوره صفویه در ایتالیا

شفیعی
 نویسنده: فائزه قادری قالی شکارگاه غیاث الدین جامی : بی شک یکی از مهمترین مظاهر هویت ایران در جهان، قالی ایران است. عصر صفوی برجسته...
اخبار و رویدادها

وبینار قالی شکارگاه به میزبانی موزه پولدی پتزولی ایتالیا برگزار شد

شفیعی
قالی شکارگاه غیاث‌الدین جامی یکی از معدود قالی‌های موزه‌ای است که کتیبه میانی آن حاوی تاریخ و امضا بافنده‌ می‌باشد. به همین دلیل، این قالی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید