قالی افغانستان

انواع فرشیوتیوبمناطق و اقوام

زخم جنگ بر تار و پود فرش افغان برای آرزوی صلح

اعظم قهرمانی
فرش افغان: فرشبافی، از سنت‌های هنری دیرین مردم افغانستان است. افغانستان که در طول تاریخ زیر آتش جنگ بوده در گذشته، بخشی از ایران به...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید