فرش مقصود کاشانی

اخبار و رویدادها

راز فرش مقصود کاشانی رمزگشایی شد

اعظم قهرمانی
 نخستین کرسی علمی فرش دستباف ایران با حضور پژوهشگران، محققان، هنرمندان و دانشجویان حوزه فرش در دانشگاه کاشان برگزار شد. این نشست با هدف ارائه...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید