طرح بندی

طرح و نقش

میناخانی طرحی به نام ورامین به کام همگان

اعظم قهرمانی
مینا‌خانی از جمله طرح‌های تکرارشونده‌ گلدار و زیبا در فرش دستباف ایران است. طرح میناخانی به صورت سراسری بافته می‌شود و از یک واگیره (الگوی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید