طراح فرش

مصاحبه ها

گفتگو با امیرحسین صفدرزاده حقیقی: رویکرد پژوهشی و هنری، لازمه بازگرداندن اعتبار به فرش ایران

اعظم قهرمانی
امیرحسین صفدرزاده حقیقی متولد سال ۱۳۵۹ در اصفهان است. در رشته هنر و طراحی کالج Kensington and Chelsea لندن ادامه تحصیل داده و یکی از...
هنر و رسانه

ابوالفتح رسام عرب زاده پدر فرش نوین ایران

اعظم قهرمانی
استاد رسام عرب زاده با نام کامل سید ابوالفتح زیدی لطیفی (متولد ۱۲۹۳، تبریز – درگذشت بهمن ماه ۱۳۷۵،تهران) از طراحان برجسته فرش ایران است....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید