سایروس برام

ترین هایوتیوبهنر و رسانه

دکتر سیروس پرهام؛ محقق و نویسنده کتاب های فرش دستباف

اعظم قهرمانی
سیروس پرهام (متولد ۳ بهمن ۱۳۰۷ – شیراز) مترجم، ویراستار و مصحح متون قدیمی، پژوهشگر فرش و پایه‌گذاری مرکز اسناد ایران است و در همه‌...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید