رنگرزی طبیعی

مناطق و اقوام

قالی بند ریحان و ویژگی های مربوط به رنگ و طرح آن

شفیعی
نویسنده: منصوره ربیعی قالی بند ریحان در روستای ریحان از توابع شهرستان خمین که به منطقه کمره نیز معروف است بافته می‌شود. شهرستان خمین در...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید