درخت بید مجنون

طرح و نقش

بید مجنون طرحی عاشقانه بر روی قالی ایرانی

اعظم قهرمانی
درختان، که از عناصر تزئینی و نقشمایه‌های مهم باغ‌ها و قالی‌های ایرانی هستند، به شیوه‌های واقع‌گرایانه و تجریدی، در فرش بافته می‌شوند. آن‌ها از پیش...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید