دانشگاه هریس

اخبار و رویدادها

مدرسه عالی مهارتی صنایع فرش و پوشاک گشایش یافت

اعظم قهرمانی
مدرسه عالی مهارتی صنایع فرش و پوشاک با هدف ایجاد اشتغال همراه با آموزش گشایش یافت. به گزارش از هریس، جواد محمودی کرمجوان در حاشیه...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید