حکیم نور محمود

ترین هایوتیوبمناطق و اقوام

فرش یهودی هدیه ناصرالدین شاه

اعظم قهرمانی
فرش یهودی: با توجه به نقش و جایگاه قابل توجه یهودیان که در صحنه تولید و تجارت ایران داشته اند. می‌توان گفت که آنان در...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید