حاج جلیلی

ترین ها

حاج جلیلی؛ مشهورترین تولیدکننده فرش دستباف

اعظم قهرمانی
نویسنده: نیلوفر علیپور فرش‌های برجای مانده از «حاج جلیلی» دارای چنان جایگاه والایی است که در شمار آثار عتیقه دسته‌بندی می‌شوند. قالی‌های حاج جلیلی از...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید