ثبت جهانی فرش

اخبار و رویدادها

فرش قلتوق زنجان ثبت جهانی می‌شود

اعظم قهرمانی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با پیگیری‌های انجام شده فرش قلتوق زنجان ثبت جهانی می‌شود. روز گذشته تامین اعتبار آن انجام...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید