انواع فرش

انواع فرشیوتیوبطرح و نقشیوتیوبمناطق و اقوام

ویژگی های فرش لیلیان از منظر طرح و رنگ

شفیعی
نویسنده: منصوره ربیعی فرش لیلیان: لیلیان یکی از روستاهای شهرستان خمین در استان مرکزی می‌باشد. هنر قالی‌بافی در شهرستان خمین قدمت دیرینه‌ای دارد و در...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید