احمد ارچنگ

ترین ها

احمد ارچنگ استاد بزرگ طراحی فرش دستباف ایرانی

شفیعی
احمد ارچنگ یکی از مهمترین طراحان فرش در تاریخ قالیبافی است. پرداختن به زندگینامه و شناخت طراحانی همچون ارچنگ می‌تواند ما را در شناخت هر...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید