اتاق تبریز

اخبار و رویدادها

دبیرخانه دائمی فرش در اتاق تبریز تشکیل می‌شود

اعظم قهرمانی
دبیرخانه دائمی فرش با طی مراحل اداری و کسب مجوزهای لازم و با هدف یکپارچه‌سازی فعالیت تشکل‌های این حوزه و جلوگیری از هرگونه موازی‌کاری در...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید