فیلترها (2 محصول)

رنگ زمینه (اصلی)

قیمت

539000000 ریال - 799000010 ریال

مساحت (متر مربع)

4 مترمربع - 8 مترمربع

عرض

180 - 260

طول

260 - 290

طرح کلی

تراکم بافت

20 رج - 25 رج

رنگ حاشیه

شکل

وزن تقریبی (کیلوگرم)

5 کیلوگرم - 19 کیلوگرم

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

منو

مقایسه 0