فرش ذرع و نیم بیجار کد 101792

این محصول دیگر موجود نیست

8 kg

این فرش زیبا تولید بیجار است. بیجار یکی از شهرهای مهم استان کردستان و از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است. کیفیت و استحکام بالای فرش‌های بیجار دارای شهرت جهانی است. روش به‌کار بردن پود و دفه زنی خاصی که در این منطقه به‌کار می‌رود، سبب ایجاد استحکام فوق العاده در این فرش‌ها می‌شود به ‌طوری که استفاده از یک پود محکم و کشیده شده بعد از هر ردیف بافتن گره‌ها و دفه زنی با قدرت، استحکام بالایی به فرش‌های بیجار می‌بخشد. به علت همین دوام و استحکام بالا، شما می‌توانید یک فرش بیجار را برای سال‌های زیادی استفاده کنید.

این فرش دارای نقش هراتی (یا ماهی) است. نقشه هراتی یکی از متداول ترین طرح های تکرار شونده برای متن فرش های ایرانی بوده که خود دارای انواع گوناگونی است. به علت شباهت یکی از اشکال داخل این طرح به ماهی، نام نقشه ماهی نیز برای این طرح بکار می رود.

product description

این فرش زیبا تولید بیجار است. بیجار یکی از شهرهای مهم استان کردستان و از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است. کیفیت و استحکام بالای فرش‌های بیجار دارای شهرت جهانی است. روش به‌کار بردن پود و دفه زنی خاصی که در این منطقه به‌کار می‌رود، سبب ایجاد استحکام فوق العاده در این فرش‌ها می‌شود به ‌طوری که استفاده از یک پود محکم و کشیده شده بعد از هر ردیف بافتن گره‌ها و دفه زنی با قدرت، استحکام بالایی به فرش‌های بیجار می‌بخشد. به علت همین دوام و استحکام بالا، شما می‌توانید یک فرش بیجار را برای سال‌های زیادی استفاده کنید.

این فرش دارای نقش هراتی (یا ماهی) است. نقشه هراتی یکی از متداول ترین طرح های تکرار شونده برای متن فرش های ایرانی بوده که خود دارای انواع گوناگونی است. به علت شباهت یکی از اشکال داخل این طرح به ماهی، نام نقشه ماهی نیز برای این طرح بکار می رود.

نقد

نوشتن نقد و نظر

فرش ذرع و نیم بیجار کد 101792

فرش ذرع و نیم بیجار کد 101792

Reviews

بالا