تابلو فرش دستباف طرح گل شقايق کد 901024
تابلو فرش دستباف طرح گل شقايق کد 901024

تابلو فرش دستباف طرح گل شقايق کد 901024

  این محصول دیگر موجود نیست

  3 kg

  Augmented Reality Download Augmented Reality face
  راهنما واقعیت افزوده سی‌پرشیا

  ارسال رایگان به سراسر کشور

  هفت روز
  ضمانت مرجوعی

  شناسنامه اختصاصی

  ضمانت
  اصل بودن کالا

  7 روز هفته
  24ساعت

  تاكنون هنرمندان بسياري گلها را سوژهي آثار خود قرار دادهاند؛ اينبار آنها در قالب تابلوفرشي منحصربهفرد پا به خانههايمان گذاشتهاند. طراحان گلهاي سرخ شقايق را در گلداني به رنگ سفيد با نقوش زيباي آبي لاجوري و در حالتي كه روي ميز قرار گرفته است، در معرض ديد قرار دادهاند. در تاروپود اين تابلو فرش از نخهاي كرك و ابريشم و نخهاي پنبهاي استفاده شده و قابي از جنس چوب براي آن در نظر گرفته شده است. اين هنر دست باارزش نيازمند قابي با كيفيت و مناسب است كه نهتنها از جلوهي آن نكاهد بلكه درخور آن باشد. اين فرش با طول 70 سانتيمتر و عرض 50 سانتيمتر، در قابي به عرض 100 سانتيمتر و طول 80 سانتيمتر جاي گرفته است.

  گاهي زيبايي و ظرافت يك اثر هنري صنايعدستي به حدي ميرسد كه آن اثر ديگر جنبهي كاربردي ندارد و از آن به عنوان تزيين استفاده ميكنيم. در اين ميان فرش دستباف ايراني جايگاه ويژهاي دارد. فرشهايي كه در ابعاد نسبتا كوچك با طرحهاي گوناگون و مواد اوليه مرغوب بافته ميشوند و در قابهاي قرار ميگيرند كه ميتواند زيباييبخش محل زندگيمان باشد. هنرمندان بافنده ايراني با دنيايي از ذوق و احساس و با تاثير از فرهنگ و محيط زيستشان آثاري پديد آوردهاند كه در نوع خود بي‎نظير است. تنوع طرحها و نقشها و بافت ظريف اين تابلو فرشها به گونهاي است كه چشم هر بينندهاي را خيره ميكند. زيبايي منحصر به فرد فرش ايراني يكي از دلايل ماندگاري اين هنر بوده و اين دستبافته را به عنوان نمايندهاي از هنر و فرهنگ ايراني به جهانيان معرفي ميكند.

  product description

  تاكنون هنرمندان بسياري گلها را سوژهي آثار خود قرار دادهاند؛ اينبار آنها در قالب تابلوفرشي منحصربهفرد پا به خانههايمان گذاشتهاند. طراحان گلهاي سرخ شقايق را در گلداني به رنگ سفيد با نقوش زيباي آبي لاجوري و در حالتي كه روي ميز قرار گرفته است، در معرض ديد قرار دادهاند. در تاروپود اين تابلو فرش از نخهاي كرك و ابريشم و نخهاي پنبهاي استفاده شده و قابي از جنس چوب براي آن در نظر گرفته شده است. اين هنر دست باارزش نيازمند قابي با كيفيت و مناسب است كه نهتنها از جلوهي آن نكاهد بلكه درخور آن باشد. اين فرش با طول 70 سانتيمتر و عرض 50 سانتيمتر، در قابي به عرض 100 سانتيمتر و طول 80 سانتيمتر جاي گرفته است.

  گاهي زيبايي و ظرافت يك اثر هنري صنايعدستي به حدي ميرسد كه آن اثر ديگر جنبهي كاربردي ندارد و از آن به عنوان تزيين استفاده ميكنيم. در اين ميان فرش دستباف ايراني جايگاه ويژهاي دارد. فرشهايي كه در ابعاد نسبتا كوچك با طرحهاي گوناگون و مواد اوليه مرغوب بافته ميشوند و در قابهاي قرار ميگيرند كه ميتواند زيباييبخش محل زندگيمان باشد. هنرمندان بافنده ايراني با دنيايي از ذوق و احساس و با تاثير از فرهنگ و محيط زيستشان آثاري پديد آوردهاند كه در نوع خود بي‎نظير است. تنوع طرحها و نقشها و بافت ظريف اين تابلو فرشها به گونهاي است كه چشم هر بينندهاي را خيره ميكند. زيبايي منحصر به فرد فرش ايراني يكي از دلايل ماندگاري اين هنر بوده و اين دستبافته را به عنوان نمايندهاي از هنر و فرهنگ ايراني به جهانيان معرفي ميكند.

  Share via Whatsapp
  بالا